Actualización do repositorio de contidos de espazoAbalar con 46 novos recursos educativos dixitais

O repositorio de espazoAbalar ampliou novamente a súa oferta, nesta ocasión con 46 novos contidos educativos en formato dixital, creados no eido das licenzas por formación do curso pasado, así como con recursos cedidos polo profesorado galego.

Todos os recursos dispoñen da opción de descarga, que fan posible a súa incorporación posterior nas aulas virtuais dos centros.

Coa nova actualización do repositorio supéranse os 1800 recursos, dispoñibles en varios idiomas, para os seguintes niveis educativos: educación infantil, primaria, secundaria, bacharelato e ciclos formativos.

Nesta nova actualización inclúense os seguintes recursos:

Aulas virtuais de exemplo para varias áreas e cursos, cedidas polas súas autoras e autores.

Economía da empresa. 2º BACH.

Autora: Amalia Vázquez Vázquez.

Economía de la empresa. 2º BACH.

Autora. Alejandra Abuín Sixto. 

Iniciación á actividade emprendedora e empresarial. 4º ESO

Autora: Alejandra Abuín Sixto

Inglés. 3º ESO

Autor: Manuel Veiga Díaz 

Club de ciencia. 2º ESO

Autora: Raquel Veira Díaz.

Matemáticas II. 2º BACH.

Autora: Sonia Belén López Bugeiro

Lengua castellana y literatura. 1º BACH.

Autora: María Dolores Camiña Pérez

Física y Química. 3º ESO

Autora: Tamara Cercido Galdo

Laboratorio de química. 2º BACH.

Autora: Tamara Cercido Galdo

Ciencias da natureza. 4º Primaria.

Aurora: Mª Ángeles Vilariño Piñeiro

Ciencias Sociais. 4º Primaria

Aurora: Mª Ángeles Vilariño Piñeiro

A Covid-19 vista dende o enfoque das diferentes áreas curriculares. 2º ESO.

Autoría: Profesorado IES Carlos Casares

 

Secuencias didácticas procedentes dos cursos Ensino Mixto e cedidas polas súas autoras e autores.

Infantil, Primaria, Secundaria, Persoas Adultas, Atención á diversidade. 

 

Materiais de orientación educativa orientadas ás opcións académicas no sistema educativo.

BreakOut Edu: xornadas de acollida. 6º Primaria

Orientación académica 1º ESO

Orientación académica 2º ESO

Orientación académica 3º ESO

Cambiar de grao universitario ou de universidade. 2º BACH.

As ABAU. 2º BACH

ABAU: Parámetros de ponderación. 2º BACH.

Ensinanzas de réxime especial.

Formación Profesional Básica.

Formación Profesional de Grao Medio.

Autora: Lourdes Otero Rodríguez

 

Recordis, 8 de marzo

Autoras: Ana Lamas Lombao, Alicia Puchades Tella-Villamarín. Paula Fernández Fulgencio.

Área: Educación Plástica, Visual e Audiovisual.

Curso: 3º ESO.

 

Teorema de Pitágoras

Autora: Lorena Saavedra López

Área: Matemáticas

Curso: 1º ESO

 

Creación de artefactos informáticos

Autor: Manuel Torres Búa

Curso: 1º Ciclo da ESO

 

Camiños de lecturas II

Autoras: María Albarellos Codesido e Julia González Pérez.

Área: Lingua galega e literatura.

Curso: 5º Primaria

 

El trabajo sobre la lectura. La presentación digital y la exposición oral

Autora: Felisa Redondo Valín

Área: Lingua castelá e literatura

Curso: 2º ESO

 

Aquelas persoas que elaboran material educativo e estean interesadas en ceder este material para o seu uso no repositorio de contidos dixitais espazoAbalar, teñen a súa disposición un procedemento no que se explican os pasos a seguir.