Guía metodolóxica

Guía metodolóxica

Agueiro é unha plataforma en liña que a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) e a Consellería de Educación da Xunta de Galicia ofrecen aos centros educativos galegos como ferramenta para poder crear a súa propia comunidade educativa dixital donce poderá participar todo o profesorado e alumnado do propio centro. Agueiro está baseado no software “Mahara”, unha aplicación web de software libre para a xestión de e-Porfolios e redes sociais educativas.

Agueiro combina as funcionalidades de comunidade educativa dixital, portafolio dixital educativo e espazo persoal de almacenamento na nube. Todos o profesorado dos centros educativos de Galicia que dispoñan de unna conta de correo “usuario@edu.xunta.gal” poden acceder directamente a Agueiro introducindo as súas credenciais persoais.

Para poder dar de alta aos seus alumnos, o centro educativo debe dispoñer dá a súa propia comunidade educativa dixital dentro de Agueiro.

Agueiro é unha plataforma que proporciona unha contorna virtual de aprendizaxe moi diferente a outros contornas como Moodle, aínda que estas diferenzas non implican que sexan incompatibles senón que mesmo poden chegar a ser complementarios.

 

Moodle

Agueiro

 • Centrado nos cursos/contidos.
 • Os cursos definen a súa estrutura.
 • O alumnado recibe cualificacións.
 • Os contidos son visibles dentro dos cursos para todos os usuarios matriculados..
 • As relacións entre usuarios enmárcanse dentro dos cursos.
 • Centrado no usuario.
 • Orgánico, non estructurado.
 • Non hai cualificacións.
 • Cada usuario crea os seus propios contidos e decide sobre a súa visibilidade.
 • Cada usuario determina as súas propias relacións cos demais.

 

O uso dos portafolios dixitais na educación introduce e reforza varios aspectos

 • Fomenta a autonomía do alumno na súa aprendizaxe.
 • Responsabiliza ao alumno do seu propio proceso formativo.
 • Obriga ao alumno para reflexionar sobre o que aprende e como o aprende.
 • Potencia o desenvolvemento de destrezas colaborativas por parte dos alumnos cos seus compañeiros.
 • Desenvolve a capacidade do alumno para resolver problemas en situacións novas.

 

Para que serve Agueiro?

 • Para que o alumno rexistre as evidencias ou mostras da súa aprendizaxe e así poder avaliar os seus progresos dunha maneira continuada.
 • Para que o profesor estea sempre informado sobre o nivel de competencia que vai adquirindo cada alumno durante o seu proceso de aprendizaxe.
 • Para crear e favorecer unha contorna de aprendizaxe nun contexto dixital, diferente ás aulas tradicionais.
 • Para que o alumno poida compartir cos demais as súas experiencias de aprendizaxe.

 

Traballando con Agueiro, en 7 pasos

 

1.- Elaborar un plan de traballo

O profesor elabora unha páxina que posteriormente compartirá cos seus alumnos. Esta páxina contén o plan de traballo.

 • Plan de traballo
 • Obxectivo xeral
 • Tarefas nas que se divide o plan
 • Temporalización e prazos
 • Documentos, contidos, ligazóns ..
 • Outras fontes de información

 

2.- Analizar o plan de traballo

Os alumnos, individualmente ou en grupo, analizan o plan de traballo proposto.

 • Consultan as dúbidas  
 • Interiorizan o obxectivo xeral
 • Entenden cada unha das tarefas
 • Asimilan a temporalización
 • Verifican os contidos propostos
 • Comproban as ferramentas

 

3.- Documentarse e informarse

 • Os alumnos comenzan a consultar a documentación e os contidos propostos polo profesor para este plan de traballo.
 • O alumno preguntará ao seu profesor todo o que non entenda ou aquelo para o que necesite unha aclaración.

 

4.- Realizar as tarefas propostas

 • Os alumnos realizan todas as tarefas nas que se divide o plan de traballo.
 • Cada tarefa realizada producirá como resultado unha ou varias evidencias que serán a proba do traballo e da competencia do alumno.

 

5.- Elaborar a páxina do alumno

 • Cada alumno crea a súa propia páxina, onde irá incorporando todas as evidencias resultantes do seu traballo.
 • No caso dun traballo colaborativo, crearase unha páxina de grupo onde cada alumno incorporará as súas evidencias.

 

6.- Avaliación do profesor

 • Os alumnos comparten as súas páxinas co seu profesor, para que este poida valorar e avaliar o seu traballo.
 • No caso dun traballo de grupo, o profesor valorará tanto o traballo colaborativo como o traballo individual de cada alumno.

 

7.- Reflexionar sobre a aprendizaxe

Durante todo o proceso de aprendizaxe anterior o alumno experimentará diversas circunstancias:

 • Xurdiranlle dificultades que deberá resolver.
 • Aprenderá moitas cousas novas.
 • Comprenderá facilmente algunhas cousas, pero outras non.
 • Descubrirá relacións entre o que aprende e a contorna que o rodea.
 • Aprenderá a traballar dunha maneira diferente.
 • Aprenderá a manexar ferramentas novas.
 • O alumno irá anotando no seu blog persoal (en Agueiro) todas estas experiencias a modo de reflexión sobre elas, polo menos unha vez en cada plan de traballo.
Imaxe
Portfolio