Consellos de Seguridade

Consellos de Seguridade
30/05/2023
Imaxe
05/07/2021

Cada vez é máis frecuente o intento de ciberestafa mediante a remisión de facturas fraudulentas achegadas dende servizos corporativos como o correo electrónico.

16/04/2020

No contexto da crise do COVID-19 estase a facer un acceso masivo dos servizos dixitais educativos da Xunta de Galicia (Servizos Dixitais) desde fóra da rede corporativa dos centros educativos.

17/07/2018

Por motivos de seguridade, o protocolo POP3 nos portos 110 e 995, e o protocolo IMAP no porto 143 van deixar de estar dispoñibles, polo que co fin de evitar erros no acceso ao correo, sería conveniente revisar configuración e asegurarse de ter