Cales son as áreas da IA?

 

  •  Persoa experta: Francisco Bellas Bouza
  •  Área: Ciencia da computación e intelixencia artificial
  •  Investigación: Robótica cognitiva, Robótica evolutiva, Robótica educativa, Sistemas multi-robot, Instrumentación intelixente
  •  Organización: CITIC, Universidade da Coruña
  •  Temática: Intelixencia Artificial 
  •  Resumo: As pautas de IA para o estudantado están organizadas ao redor de cinco grandes ideas. As pautas definen o que cada estudante debe saber sobre a IA e o que debe poder facer con ela e servirán como marco para axudar ás persoas que redactan os estándares e os plans de estudos sobre conceptos de IA, coñecementos esenciais e habilidades por rango de grao.