Como introducir a IA nas aulas?

 

  •  Persoa experta: Sara Guerreiro Santalla
  •  Área: Ciencia da computación e intelixencia artificial
  •  Investigación: Sistemas intelixentes
  •  Organización: CITIC Universidade da Coruña
  •  Temática: Intelixencia artificial 
  •  Resumo: Introducir a IA nos centros educativos pode potenciar a aprendizaxe do alumnado permitíndolle acceder a novas ferramentas tecnolóxicas e estimulando a súa creatividade e habilidades en campos da ciencia e a tecnoloxía. A integración responsable da IA nos currículos escolares axuda a preparar a mocidade para os retos do século XXI, fomentando a capacidade de análise crítica, resolución de problemas e desenvolvemento de competencias dixitais avanzadas.