Por que é tan importante o deseño da avaliación?
Palabras Clave

 

  •  Persoa experta: Nélida Zaitegui de Miguel
  •  Área: Formación de equipos directivos
  •  Investigación: Educación
  •  Organización: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea
  •  Temática: Convivencia positiva
  •  Resumo: Como axentes humanizadores na escola, debemos cultivar o respecto e a empatía para coa comunidade educativa, creando un espazo seguro e acolledor que fomente o crecemento integral do estudantado. Promover a inclusión, a diversidade e a colaboración entre docentes, alumnado e familia é clave para ser axentes humanizadores no ámbito escolar, construíndo así un ambiente enriquecedor e sostible.