Que é ChatGPT?

 

  •  Persoa experta: Sara Guerreiro Santalla
  •  Área: Ciencia da computación e intelixencia artificial
  •  Investigación: Sistemas intelixentes
  •  Organización: CITIC, Universidade da Coruña
  •  Temática: Intelixencia Artificial 
  •  Resumo: ChatGPT é un sistema de intelixencia artificial que utiliza a tecnoloxía de procesamento de linguaxe natural para interactuar con persoas usuarias e proporcionar respostas e información en función das preguntas e comentarios recibidos. ChatGPT é unha ferramenta que se basea nun modelo de linguaxe avanzado desenvolvido por OpenAI, que permite manter conversas escritas facendo uso dun amplo coñecemento previo adquirido durante o seu adestramento.