Que é o machine learning?

 

  •  Persoa experta: Francisco Bellas Bouza
  •  Área: Ciencia da computación e intelixencia artificial
  •  Investigación: Robótica cognitiva, Robótica evolutiva, Robótica educativa, Sistemas multi-robot, Instrumentación intelixente.
  •  Organización: CITIC, Universidade da Coruña
  •  Temática: Intelixencia artificial 
  •  Resumo: O "machine learning" é unha rama da intelixencia artificial que permite que as máquinas sexan capaces de aprender e mellorar o seu rendemento a través da análise de datos sen ser programadas explicitamente para cada tarefa.

    O "machine learning" é unha técnica de aprendizaxe automática que utiliza algoritmos para identificar patróns nos datos e, a partir deles, realizar predicións e tomar decisións sen intervención humana directa.