Acelerando a ciencia desde o CERN
Palabras Clave
 
"Non hai nada más gratificante e enriquecedor que a aprendizaxe”

Fabiola Gianotti, directora xeral do CERN

Imaxe
CERN

 

Que é o CERN?

A Organización Europea para a Investigación Nuclear comunmente coñecida coma CERN, polas súas siglas en francés de Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, goza de recoñecemento a nivel mundial non só polos resultados científicos acadados, senón tamén polo desenvolvemento de nova tecnoloxía informática e industrial.

Baixo o liderado da directora xeral do CERN e dentro dunha contorna de investigación e innovación, lánzanse varios programas de formación para profesorado na materia de física de partículas e áreas afíns. Persoal experto en enxeñaría, física ou informática, de diferentes países, ensinan en obradoiros, conferencias e visitas ás instalación do CERN dun xeito dinámico e cunha forte base experimental.

Quen pode aprender no CERN?

Os programas ofertados teñen tres formatos diferentes:

  • Online. Desde a pandemia popularizouse este tipo de formación en programas internacionais.
  • Programas nacionais. Programas dunha semana desenvolvidos en idiomas de calquera dos estados membros do CERN. España é un deles.
  • Programas internacionais. Son os programas máis destacados desta entidade. A lingua vehicular é o inglés. Docentes de todo o mundo asisten ás formación da International High School Teacher Programme e do International Week Programme.