Áreas xeográficas

Áreas xeográficas

Zonas das asesorías Abalar

As asesorías de zona están distribuídas en 22 zonas xeográficas, identificadas cada unha delas polo nome da localidade onde inicialmente foi ubicado/a físicamente cada asesor/a. Na actualidade estas zonas continúan conservando o mesmo nome identificativo aínda que nalgúns casos o/a asesor/a está ubicado/a noutra localidade dentro da mesma zona.

Imaxe
mapa