Datos de contacto

Datos de contacto

A continuación indícanse os datos de contacto de cada unha das 22 asesorías Abalar de zona. Consulte o mapa de zonas incluído no apartado anterior para saber que concellos corresponden a cada zona.

 

 

Ignacio Amando Salgado Álvarez
Asesor Abalar
Zona Allariz
Correo-e: abalar.allariz@edu.xunta.gal

Antonio Blanco Madernaz
Asesor Abalar
Zona O Barco
Correo-e: abalar.barco@edu.xunta.gal

Ramón Luis Gil Sánchez
Asesor Abalar
Zona Betanzos
Correo-e: abalar.betanzos@edu.xunta.gal

Juan Antonio Menéndez Rocha
Asesor Abalar
Zona Burela
Correo-e: abalar.burela@edu.xunta.gal

Marta María Viña Vilanova
Asesora Abalar
Zona Carballo
Correo-e: abalar.carballo@edu.xunta.gal

Martín Pardiñas Fondo
Asesor Abalar
Zona Cee
Correo-e: abalar.cee@edu.xunta.gal

José Leonardo Fariña García
Asesor Abalar
Zona A Coruña
Correo-e: abalar.coruna@edu.xunta.gal

David Fernández Sánchez
Asesor Abalar
Zona A Estrada
Correo-e: abalar.estrada@edu.xunta.gal

Antonio Aneiros López
Asesor Abalar
Zona Ferrol
Correo-e: abalar.ferrol@edu.xunta.gal

Oscar Martínez Rama
Asesor Abalar
Zona Lugo
Correo-e: abalar.lugo@edu.xunta.gal

José Manuel Pidre Mosquera
Asesor Abalar
Zona Marín
Correo-e: abalar.marin@edu.xunta.gal

Eva Mª Meijide Pedrosa
Asesora Abalar
Zona Melide
Correo-e: abalar.melide@edu.xunta.gal

Germán José López García
Asesor Abalar
Zona Monforte
Correo-e: abalar.monforte@edu.xunta.gal

Ana Isabel Viña Vilanova
Asesora Abalar
Zona Ordes
Correo-e: abalar.ordes@edu.xunta.gal

Jesús Emilio Franco Arias
Asesor Abalar
Zona Ortigueira
Correo-e: abalar.ortigueira@edu.xunta.gal

Aurora Valdonedo Álvarez
Asesora Abalar
Zona Ourense
Correo-e: abalar.ourense@edu.xunta.gal

Margarita Saborido Ojea
Asesora Abalar
Zona A Pobra
Correo-e: abalar.pobra@edu.xunta.gal

José María Cerviño Varela
Asesor Abalar
Zona Pontevedra
Correo-e: abalar.pontevedra@edu.xunta.gal

Félix Díaz López
Asesor Abalar
Zona Santiago
Correo-e: abalar.santiago@edu.xunta.gal

Xosé Manuel Iglesias Diz
Asesor Abalar
Zona Tui
Correo-e: abalar.tui@edu.xunta.gal

César Fernández Amosa
Asesor Abalar
Zona Vigo
Correo-e: abalar.vigo@edu.xunta.gal

Carmen Villamarín Grela
Asesora Abalar
Zona Vilagarcía
Correo-e: abalar.vilagarcia@edu.xunta.gal