Pensamento de deseño

 

Temos un problema, busquemos unha solución.

Video file

 

Imaxe
extra_1

Por que: Moitas veces nas nosas aulas precisamos desenvolver de xeito rápido o deseño e a construción dun prototipo que dea resposta a un proxecto. A intención deste prototipado rápido non é ter un produto definitivo, senón ter un prototipo de evolución que vaia medrando e adaptándose ás necesidades e requisitos dese proxecto. A través destes procesos de desenvolvemento rápido potenciamos a observación, a curiosidade e a xeración de ideas innovadoras onde cada erro é un avance.

Imaxe
extra_2

Que: Este pensamento permite identificar e definir problemas para abordalos de xeito individualizado buscando unha solución entre todo o grupo clase. Así, o alumnado globalmente fai a súa aportación na parte onde poida engadir a súa experiencia ou habilidades persoais, e tamén aprende a pensar de xeito crítico achegando melloras a ideas doutros membros do grupo clase.

Imaxe
extra_3

Como: Os pequenos grupos seguen un proceso guiado e mediado pola persoa docente pasando por varias fases. Todas as fases requiren da suma de esforzos individuais para fabricar un primeiro modelo, normalmente con materiais de baixo custe, e tamén para avaliar as alternativas presentadas. Coa proxección do vídeo, podes amosar cada unha delas e tamén presentar unha recomendación da estratexia a seguir.

Imaxe
1_estratexias_infografias_gal
Imaxe
extra_4

Cando: Dentro dunha ABP ou unha ApS, onde precisemos explorar solucións a problemas. Tamén cando queiramos experimentar e facer unha exploración creativa de novas ideas.

Imaxe
extra_5

Onde: Precisamos un espazo flexible, amplo, onde os equipos poidan moverse, interaccionar e crear sen barreiras físicas.

 

O teu plan nun clic

Podes descargar esta estratexia completa en forma de presentación, resumo e infografía para su emprego na aula.

Imaxe
agora_1
Imaxe
agora_icona_2
Imaxe
agora_icona_3