Funcionalidades

Funcionalidades
Imaxe
funcionalidades

 

Principais funcionalidades que ofrece a app abalarPro

 

  Perfil do usuario

A primeira das pantallas que se amosan é a de perfil do/a docente, desde a cal se pode ver o nome de usuario, o correo electrónico, e a listaxe de centros do/a profesor/a. 

  Mensaxería

Desde o apartado de mensaxería pódese acceder á listaxe de chats e tamén se poden crear novos chats con outros participantes.

  Citas de titoría

Esta funcionalidade permite xestionar e facer un seguimento das citas de titorías solicitadas polo pai/nai ou persoa responsable do alumnado.

  Xustificación de faltas

Pódese consultar a lista de faltas rexistradas e xestionar as xustificacións recibidas das faltas do alumnado.

  Inserción de faltas

Esta utilidade permite ao profesorado poñer as faltas de asistencia e puntualidade (tanto xustificadas coma non xustificadas) do alumnado ao que imparte docencia. 

  Denunciar contido

Con esta utilidade preténdese dar a posibilidade de notificar ou enviar unha queixa sobre algún contido ofensivo ou inadecuado.

  Axustes e configuración

Desde esta pantalla poderemos seleccionar o idioma da aplicación (galego / español), amosar o texto legal, amosar información da aplicación, modificar o PIN de acceso, configurar o PIN de acceso, pechar sesión.

 

  MANUAL DE USUARIO