Respostas ás preguntas máis frecuentes

Respostas ás preguntas máis frecuentes
Que é abalarMóbil

abalarMóbil é unha aplicación que permite ás familias consultar a información de calquera dos seus fillos a través do teléfono móbil.

A Xunta de Galicia, coa finalidade de aumentar o acercamento entre o profesorado e as familias, ofrece estes servizos móbiles de Abalar para permitir aos responsables do alumnado poder seguir a actividade dos seus fillos desde calquera lugar.

Como podo descargar abalarMóbil?

A descarga desta aplicación no teléfono móbil faise dende Apple store (se o sistema operativo é iOS) ou desde Play Store (se o sistema operativo é Android).

Que teño que facer a primeira vez que utilizo abalarMóbil?

O primeiro paso que debe realizar é o rexistro. Para elo debe introducir o seu número de teléfono móbil e premer en “Enviar”. A continuación recibirá unha mensaxe cun código que terá que introducir na pantalla correspondente e premer en “Enviar código”.

Na seguinte pantalla solicítase un contrasinal, que será o que utilizará para acceder á aplicación. Deberá escribilo nos dous recadros e premer en “Aceptar”.

A continuación, aparecerá unha pantalla na que se indica que o rexistro foi completado correctamente. Para finalizar, soamente é preciso premer en “Continuar” e acceder a abalarMóbil co contrasinal elixido, para poder visualizar os datos do alumno.

Por que me aparece unha mensaxe indicando que o meu teléfono non está asociado a ningún alumno?

Para poder acceder á aplicación abalarMóbil é preciso que o seu número de teléfono estea rexistrado na plataforma XADE (base de datos do centro educativo).

Para solucionar este problema, deberá acudir á secretaría do seu centro e solicitar que se actualicen os números de teléfono móbil na súa ficha como responsable do alumno.

Por que me aparece unha mensaxe indicando que existe máis de un usuario con ese número de teléfono?

O número de teléfono móbil que utilice para acceder á aplicación abalarMóbil soamente pode estar asociado a un usuario, é dicir, nin o alumno nin ningún outro responsable pode ter rexistrado ese mesmo número de teléfono.

Para solucionar este problema, deberá acudir á secretaría do seu centro educativo e solicitar que modifiquen os números de teléfono móbil que están asociados ao alumno e/ou aos responsables.

Que requisitos debe cumprir o meu contrasinal de usuario?

O contrasinal de usuario debe cumprir os seguintes requisitos:

  • Conter como mínimo 4 carácteres.
  • Non pode estar composto polo DNI nin o nome ou apelidos do propio usuario.
Se teño a aplicación instalada en máis dun dispositivo, o contrasinal é o mesmo para todos eles?

Si. Unha vez finalizado o rexistro no primeiro dispositivo poderá proceder ao rexistro no seguinte dispositivo, utilizando o mesmo número de teléfono.

Por motivos de seguridade solicítase un novo contrasinal que deberá ser diferente aos 5 últimos elixidos, é dicir, se desexa rexistrar máis dun dispositivo, o último contrasinal elixido será o establecido e co que poderá acceder á aplicación desde calquera dos dispositivos.

Se realizou un novo rexistro e aínda conserva activa a sesión dalgún outro dispositivo, deberá volver a identificarse co novo contrasinal.