Novas de actualidade

Novas de actualidade
12/12/2023

ABALINUX 11, unha nova versión da coñecida "maqueta Abalar libre" xa está publicada e dispoñible para a súa descarga.

11/11/2020

Esta versión lixeira 20.0 está baseada en GNU/Linux Debian 10 (Buster) e, a diferencia da versión estándar, só dispón dun xestor de xanelas.

28/01/2020

A partir da versión 7.3 da maqueta abalar xestionada (Abalar/Edixgal) e a partir da versión e 18.3 da maqueta abalar libre, respectivamente, incorpórase soporte para o uso das tarxe

04/12/2019

Xa se atopa dispoñible a nova funcionalidade "Conxelar usuario" da maqueta Abalar Libre (a partir da versión 18.x), que permite evitar modificacións no sistema por parte dos usuarios.