Contidos curriculares para 3º e 4º da ESO dentro do proxecto E-Dixgal

O expediente de contratación de contidos curriculares para 3º e 4º da ESO a partir do curso 2021-22 dentro do proxecto E-Dixgal está nunha fase avanzada da contratación, aínda que previsiblemente faltarán unhas semanas para a sinatura do contrato. As empresas propostas para a adxudicación son Inetum (con contidos de Edebé) e Netex. De rematar así a fase de contratación, os contidos dispoñibles en E-Dixgal para o curso 2021-22 serán:

 

Edebé

3º de Educación Secundaria Obligatoria

 • Lengua y literatura castellana
 • Lingua e literatura galega
 • Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas
 • Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas
 • Música
 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Física y Química
 • Plástica y visual
 • Religión Católica
 • Xeografía E Historia
 • Tecnologías II. Proxecto Amperexing
 • Inglés
 • Francés
 • Educación Física

 

4º de Educación Secundaria Obligatoria

 • Economía
 • Latín
 • Lengua y literatura castellana
 • Lingua e literatura galega
 • Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas
 • Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas
 • Música
 • Bioloxía e xeoloxía
 • Física y química
 • Educación plástica y visual
 • Religión católica
 • Xeografía e historia
 • Tecnología. Proxecto Amperexing
 • Inglés
 • Francés
 • Educación física
 • Filosofía

 

3º e 4º de Educación Secundaria Obligatoria

 • Cultura clásica
 • Valores sociales y cívicos

 

Netex

3º de Educación Secundaria Obligatoria

 • Lingua galega e literatura
 • Lengua castellana y literatura
 • Biología e xeoloxía
 • Física y Química
 • Xeografía e Historia
 • Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas

 

4º de Educación Secundaria Obligatoria

 • Lingua galega e literatura
 • Lengua castellana y literatura
 • Biología e xeoloxía
 • Física y Química
 • Xeografía e Historia
 • Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas