Escolas na Nube

Escolas na Nube
Imaxe
Escolas na nube

O Proxecto “Escolas na Nube”, que tén como obxectivo xeral o deseño e validación dun produto tecnolóxico que permita a utilización das TIC de forma efectiva para a mellora da aprendizaxe e a colaboración nos pequenos colexios rurais, baseada en solucións de cloud computing, virtualización e software libre.

 

  Acceso á plataforma:

 

  Como solicitar este servizo:

  • Este servizo xa está dispoñible para as comunidades educativas de todos os CRAs de Galicia.