WiFi profesorado

WiFi profesorado

A Wi-Fi "edu.xunta.gal" permite a conexión desde calquera dispositivo autenticándose coas credenciais corporativas persoais ("nome de usuario/a" e "contrasinal"), é dicir, os mesmos datos que utiliza o profesorado para acceder á súa conta de correo electrónico corporativo.

A conexión está, por tanto, asociada á persoa e non ao equipo ou centro educativo desde o que accede.

 

  MANUAL DE USUARIO PARA A CONEXIÓN DO PROFESORADO Á WiFi "edu.xunta.gal"

 

Imaxe
WiFi profesorado