Novas de actualidade

Novas de actualidade
29/02/2024
16/02/2024

DESCOBRE O ÚLTIMO DE DIXIT

01/02/2024

Un percorrido polas características e a evolución do proxecto E-DIXGAL, dende o seu inicio ata os retos do futuro.

14/12/2023

Ao longo deste ano 2023, o equipo de Soporte de Sistemas Abalar da AMTEGA traballou na análise e implementación dunha ferramenta que garante a navegación segura sobre a nova maqueta Abalar 11, insta

21/09/2023

O novo entorno on-line EVA Edixgal agora preséntase cun deseño totalmente renovado, pensado para ofrecer unha mellor experiencia de usuario e un acceso máis fácil

12/05/2023

01/03/2023

Resolución do 23 de febreiro de 2023, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2023

08/03/2022

Resolución do 2 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2022/23.

25/03/2021

O expediente de contratación de contidos curriculares para 3º e 4º da ESO a partir do curso 2021-22 dentro do proxecto E-Dixgal está nunha fase avanzada da contratación, aínda que previsiblemente faltarán unhas sema

16/03/2021

Resolución do 2 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2021/22