Formación profesorado

Formación profesorado
Imaxe
Formación do profesorado

 

Existe un plan continuo de formación dixital a docentes. Entre os meses de setembro e maio impártense cursos nos que todo o profesorado pode recibir formación sobre cuestións técnicas e metodolóxicas relativas á educación dixital.

  Portal FPROFE

 

  CONTIDOS E CURSOS EDIXGAL

Imaxe
Educación dixital en primaria e secundaria

 

Imaxe
Curso de formación avanzada

 

Imaxe
Formación para coordinadores